საბურდულო

საბურდულოს ისტორიული სქემა

ზედა და ქვემო მლეთა

ზედა მლეთა
ზედა მლეთა

 

 

 

ზედა და ქვემო მლეთა

მასალა მოამზადეს გვანცა გაგაძემ და ნანიკო ბურდულმა

 /